chống đỡ
1.しえんする 「支援する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VIỆN,VIÊNエン
CHI