chống lên
động từ
1.ささえる 「支える」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHI