chột mắt
1.かため 「片目」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỤCモク、ボク
PHIẾNヘン