chợt nghĩ tới
động từ
1.おもいあたる 「思い当たる」​​
câu, diễn đạt
2.おもいあたる 「思い当たる」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chợt nghĩ tới

1. Nói cho tôi tất cả những nơi mà bạn có thể nghĩ rằng Lucy có thể ở đó
ルーシーの居そうな場所について思い当たる事をすべて話してください

Kanji liên quan

ĐƯƠNGトウ