chủ bút
1.しゅひつ 「主筆」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỦシュ、ス、シュウ
BÚTヒツ