chữ cổ
danh từ
1.きゅうじ 「旧字」 [CỰU TỰ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỰUキュウ
TỰ