chủ đất
danh từ
1.やぬし 「家主」 [GIA CHỦ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỦシュ、ス、シュウ
GIAカ、ケ