chữ Hán khó phát âm
câu, diễn đạt
1.なんくん 「難訓」 [NẠN HUẤN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NẠN,NANナン
HUẤNクン、キン