chữ Hán thông dụng
câu, diễn đạt
1.じょうようかんじ 「常用漢字」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỤNGヨウ
HÁNカン
THƯỜNGジョウ
TỰ