chu kì
danh từ
1.しゅうき 「周期」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KỲキ、ゴ
CHUシュウ