chủ nghĩa cơ hội
câu, diễn đạt
1.ひよりみしゅぎ 「日和見主義」 [NHẬT HÒA KIẾN CHỦ NGHĨA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KIẾNケン
CHỦシュ、ス、シュウ
NGHĨA
NHẬTニチ、ジツ
HÒAワ、オ、カ