chủ nghĩa đạo thiên chúa giáo
danh từ
1.カトリシズム​​
câu, diễn đạt
2.カトリシズム​​

Thảo luận, đóng góp