chủ nghĩa duy mỹ
câu, diễn đạt
1.ゆいびしゅぎ 「唯美主義」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỸビ、ミ
CHỦシュ、ス、シュウ
DUYユイ、イ
NGHĨA