chủ nghĩa duy tâm
danh từ
1.アイディアリズム​​
câu, diễn đạt
2.アイディアリズム​​
câu, diễn đạt
3.ゆいしんろん 「唯心論」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÂMシン
LUẬNロン
DUYユイ、イ