chủ nghĩa hư vô
danh từ
1.きょむしゅぎ 「虚無主義」​​
câu, diễn đạt
2.きょむしゅぎ 「虚無主義」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chủ nghĩa hư vô

1. người theo chủ nghĩa hư vô
虚無主義者
2. chủ nghĩa hư vô là môn triết học được bắt nguồn ở Nga từ thế kỷ mười chín
虚無主義は19世紀ロシアに源を発する哲学だ

Kanji liên quan

CHỦシュ、ス、シュウ
VÔ,MÔム、ブ
キョ、コ
NGHĨA