chủ nghĩa phục quốc Do thái
câu, diễn đạt
1.シオニズム​​

Thảo luận, đóng góp