chủ nhiệm chi nhánh
1.してんちょう 「支店長」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIẾMテン
TRƯỜNGチョウ
CHI