chữ quốc ngữ
danh từ
1.こくじ 「国字」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUỐCコク
TỰ