chủ tàu
1.ふなぬし 「船主」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỦシュ、ス、シュウ
THUYỀNセン