chữ thập chìa khoá
câu, diễn đạt
1.アンク​​

Thảo luận, đóng góp