chủ tịch công ty
1.しゃちょう 「社長」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

シャ
TRƯỜNGチョウ