chủ tịch nước
danh từ
1.だいとうりょう 「大統領」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẠIダイ、タイ
LÃNH,LĨNHリョウ
THỐNGトウ