chủ tiệm
1.てんしゅ 「店主」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIẾMテン
CHỦシュ、ス、シュウ