chủ tướng
danh từ
1.しゅしょう 「主将」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỦシュ、ス、シュウ
TƯỚNG,TƯƠNGショウ、ソウ