chu vi
danh từ
1.しゅうい 「周囲」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VI
CHUシュウ