chu vi hình tròn
câu, diễn đạt
1.えんしゅう 「円周」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chu vi hình tròn

1. vòng tròn chu vi 3 mét.
円周3メートルの円

Kanji liên quan

VIÊNエン
CHUシュウ