chữ viết bằng bút lông
câu, diễn đạt
1.ふで 「筆」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÚTヒツ