chủ ý để giết
câu, diễn đạt
1.さつい 「殺意」 [SÁT Ý]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

Ý
SÁTサツ、サイ、セツ