chưa biết
1.みち 「未知」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VỊ,MÙIミ、ビ
TRI