chữa cháy
động từ
1.しょうか 「消火する」​​
2.しょうかする 「消火する」​​
3.しょうぼうする 「消防する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÒNGボウ
TIÊUショウ
HỎA