chưa chế biến
câu, diễn đạt
1.なま 「生」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SINHセイ、ショウ