chùa chính
danh từ
1.ほんどう 「本堂」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐƯỜNGドウ
BẢN,BỔNホン