chưa được khai hoá
câu, diễn đạt
1.みかい 「未開」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHAIカイ
VỊ,MÙIミ、ビ