chưa phát hành
câu, diễn đạt
1.みかんこう 「未刊行」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÀNHコウ、ギョウ、アン
SANカン
VỊ,MÙIミ、ビ