chưa từng thấy
1.みたことがありません 「見たことがありません」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KIẾNケン