chuẩn bị sẵn
câu, diễn đạt
1.そなえつける 「備え付ける」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÓ
BỊ