chuẩn bị sẵn cho
câu, diễn đạt
1.そなえる 「具える」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỤ