chuẩn uý
danh từ
1.じゅんい 「准尉」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

イ、ジョウ
CHUẨNジュン