chuẩn xác
tính từ
1.たしか 「確か」​​
phó từ
2.たしかに 「確かに」 [XÁC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XÁCカク、コウ