chúc
1.しゅくが 「祝賀する」​​
động từ
2.いわう 「祝う」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÚCシュク、シュウ
HẠ