chúc đài treo
danh từ
1.シャンデリア​​

Thảo luận, đóng góp