chúc hạ
1.しゅくが 「祝賀」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÚCシュク、シュウ
HẠ