chúc mừng năm mới !
danh từ
1.がしょう 「賀正」​​
câu, diễn đạt
2.がしょう 「賀正」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÍNHセイ、ショウ
HẠ