chun vòng
danh từ
1.わゴム 「輪ゴム」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LUÂNリン