chủng
1.しゅ 「種」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỦNGシュ