chưng bằng hơi
1.むらす 「蒸らす」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHƯNGジョウ、セイ