chứng bệnh nặng
câu, diễn đạt
1.じゅうしょう 「重症」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỨNGショウ
TRỌNG,TRÙNGジュウ、チョウ