chung cư
danh từ
1.アパート​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chung cư

1. khu nhà chung cư có giá cả hợp lí
かなり安いアパート