chứng cuồng loạn
câu, diễn đạt
1.ヒステリー​​

Thảo luận, đóng góp