chứng khoán đầu tư
1.とうししょうけん 「投資証券」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHOÁNケン
ĐẦUトウ
CHỨNGショウ